BURSA PLATFORMU
E BÜLTENE KAYIT
FOTO GALERİ
REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ
ONLİNE: BUGÜN: TOPLAM:
GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETÇİLERİ

Bursa Platformu, Uludağ Üniversitesi ,İl Çevre Müdürlüğü ve Sigma Center İşbirliği ile

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETCİSİ SEMİNERİ (ÜCRETSİZ)
 
SEMİNERİN HEDEFİ:  
    Katılımcıların çevre bilincini arttırmak. Özellikle kuruluşlardan kaynaklanan çevresel etkiler ve uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar hakkında bilgi vermek. 
    Katılımcılara yaşam alanlarındaki faaliyetlerden kaynaklanan önemli çevre boyutlarını ve bunların çevresel etkileri değerlendirme becerisi kazandırmak. Çevresel etkileri değerlendirme becerisi kazanan katılımcıların bu bilinci kendi işyerlerinde ve sosyal yaşamlarında yaygınlaştırmalarını sağlamak ve gerektiğinde yetkili makamları harekete geçirmek.

SEMİNERİN KAPSAMI:
 Çevre, çevre prensipleri, çevre boyutu, çevresel etki, çevresel etki değerlendirme, kirliliğin önlenmesi.
 ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemini kurma ve sürdürme (politikalar, amaçlar, hedefler).
 Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları ve günahları.  
 Çevre mevzuatı ( Anayasa, Çevre Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 
 Tehlikeli atıklar, çevresel etkileri ve bu atıkların bertaraf edilmesi.
 Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışması.

KATILIMCILAR: Çevreye duyarlı olan, çevre etkileri hakkında meraklı olan işverenler, yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve profesyoneller.

KATILIMCI SAYISI: Her Gurup maksimum 20 kişi.


Seminer Tarihi: 02 ve 03  Haziran 2008,  
Seminer Saati: 15:00 – 19:00  
Seminer Yeri: Bursa Platformu Derneği
İzmir Yolu İhsaniye Mah. Kartallar İş Merkezi No.2 Kat 5 Daire 10
Tel: 0224 249 67 84-85,  Faks: 0224 249 67 86,  e-mail: 
bursaplatformu@bursaplatformu.org.tr
Kayıt için ilgili kişi:  Emine KAFADAR

NOT: Seminere  katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir.